Förtydligande om nytt äldreboende vid Sätra äng

I Mitt i Danderyd den 26 augusti finns en artikel om ett nytt äldreboende vid Sätra äng. I artikeln kan man få en uppfattning om att ett nytt äldreboende vid Sätra äng kan komma att beslutas av kommunstyrelsen redan i oktober, vilket inte stämmer.

Kommunen har kontaktats av ett fastighetsbolag som visat intresse att få påbörja en detaljplaneläggning av del av fastigheten vid Sätra äng för att möjliggöra ett vård- och omsorgsboende. För att kunna gå vidare i projektet krävs att kommunstyrelsen tar beslut om planuppdrag. Ett sådant beslut finns inte. Nuvarande fastighetsägare har inte ansökt om planändring.

–  Att ta fram en ny detaljplan tar vanligtvis två till tre år. Blir det aktuellt att starta ett planuppdrag kommer det att finnas flera möjligheter för grannar och sakägare att lämna synpunkter under processen, säger plan- och exploateringschef David Grind.