Frågor och svar om framtiden för Svalnässkolan

Det finns ett förslag från Bildningsförvaltningens från i höstas om att avveckla den kommunala skolverksamheten i Svalnässkolan i Djursholm. Men, något beslut i frågan har ännu inte fattats och tills vidare lever skolan kvar precis som vanligt.

Bildningsdirektör Kent Henningson svarar här på frågor om läget och framtiden för Svalnässkolan.

Varför är det fortfarande oklart vad som händer med Svalnässkolan?

Mitt och bildningsförvaltningens förslag är ju att skolan I kommunal regi ska avvecklas till hösten 2021. Anledningen till det är att det finns ett överskott på skolplatser i Djursholm i förhållande till antalet barn som bor och går i skola där. Det leder i sin tur till att samtliga tre kommunala skolor i Djursholm idag går med ekonomiska underskott.

Men vårt förslag är fortfarande bara ett förslag, kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om framtiden för Svalnässkolan vid ett sammanträde tidigt i vår.

Vad händer med Svalnässkolan just nu?

Vi har fortfarande verksamhet i skolan för de elever som går där, och vi kommer att erbjuda plats på skolan för sexåringar som ska börja i skolan till hösten. Allt är precis som vanligt med andra ord. Det är en trevlig och väl fungerande liten skola, i en fin fastighet i ett lugnt villaområde. Skolan har plats för omkring 100 elever men det är idag bara drygt 65 elever som går där.

Hur ska man tänka inför hösten, om man har en sexåring som då ska börja i skolan?

Barn som vill gå i Svalnässkolan kan söka plats där vid skolvalet som öppnar den 14 januari. Vi räknar med att kunna starta en förskoleklass hösten 2020.

Hur länge kommer skolan att finnas kvar?

Svalnässkolan kommer att vara en kommunal skola där vi planerar för att ha barn från förskoleklass till och med årskurs 3 under hela nästa läsår. Vad som händer därefter är för tidigt att säga i nuläget. Vi kommer att veta mer om det efter att kommunfullmäktige har sammanträtt i mars.

Vad tänker du kring det engagemang som många visat för Svalnässkolan?

Det är ett väldigt stort engagemang som finns för skolan och det känns härligt. Många har också uttryckt att de vill att skolan ska fortsätta att vara i kommunal regi vilket också känns bra, även om det inte ser ut att vara en möjlighet i dagsläget. Oavsett vad som händer med Svalnässkolan är jag helt trygg med att vi kommer att kunna erbjuda mycket bra skolor till alla barn i Djursholm även framöver.