Framtida inriktning för skolorna i Enebyberg beslutad

Under 2019 genomfördes en utredning som syftade till att föreslå hur skollokalerna i Enebyberg kan utvecklas för att möta framtidens behov.

Utgångspunkten för den fortsatta planeringen innebär att skolundervisning fortsatt kommer att ske både inom Brageskolan och Enebyskolan. Tillfälliga lokaler ersätts med nya fräscha lokaler. Idrottshallens kapacitet kommer att fördubblas. Befintliga lokaler inom Enebyskolan kommer att rustas upp och moderniseras. Inriktningen skapar därmed goda förutsättningar för undervisning i moderna och ändamålsenliga lokaler.

I korthet innebär det att den fortsatta planeringen utgår ifrån följande inriktning:

  • De tillfälliga skollokalerna (paviljongerna) inom Brageskolan tas bort.
  • Brageskolan byggs till med fyra klassrum med tillhörande funktioner.
  • Befintlig idrottshall inom Brageskolan ersätts med en ny idrottshall med dubbel kapacitet jämfört med dagens kapacitet.
  • Enebyskolan byggs till med fyra klassrum. Befintliga lokaler renoveras och moderniseras.
  • Annexet Eneby blå rivs.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna inriktning för nya skollokaler inom Enebyberg den 30 mars.

Ta del av lokautredningen i sin helhet:

Lokalutredning Enebyberg

Nästa steg

Nästa steg är att Fastighetsnämnden tar fram programhandlingar inför genomförandebeslut samt att en ny detaljplan tas fram för Orren 30 och 31 (Brageskolan). Processerna kommer ske parallellt och förväntas fortgå 2020-2021.