Går det att digitalisera något så nära människan som socialtjänsten

Vid socialnämndens sammanträde den 7 oktober gav nämnden i uppdrag till förvaltningen att undersöka vilka möjligheter som finns för digitalisering inom socialtjänsten.

Digitalisering ses ofta som en räddningsplanka när det handlar om att effektivisera en verksamhet, vilken som helst. Socialtjänsten jobbar med människor och mycket av arbetet handlar om hur vi kan ge stöd och hjälp. Det finns dock kommuner som tagit klivet, nämnden vill att förvaltningen ser sig omkring för att hämta tips och idéer.

Kan vi, genom att använda digitala verktyg, erbjuda danderydsborna en mera effektiv socialtjänst, bättre service till lägre kostnad? - Att använda sin mobiItelefon för att uträtta alla möjliga slags ärenden är vardaglig digitalisering för väldigt många. Vi hoppas att det ska fungera även inom socialtjänsten, säger Eva Borelius Zätterström (KD) 1:e vice ordförande socialnämnden.

- Vi ser fram emot att få presentera förslag till socialnämnden gällande utveckling av digitala tjänster inom social omsorg, säger Britt-Marie Ekström, Socialdirektör på Danderyds kommun. Vardagsnära teknik kan bidra till ökad trygghet och en enklare vardag. En utmaning är att göra tekniken tillgänglig för dem som har nytta av den, fortsätter Britt-Marie. Digitaliseringen behöver utvecklas och användas för att underlätta och utveckla samarbetet inom vård och omsorg både inom kommunen och med sjukvården.

- För vissa låter ordet digitalisering både hårt och kallt medan det för andra är ett både positivt och effektivt sätt att kommunicera. Vi får inte vara rädda för ny teknik och jag förväntar mig en positiv lägesrapport vid decembernämnden, säger Carina Erlandsson (M) ordförande socialnämnden. 
Carina Erlandsson

Carina Erlandsson (M) ordförande socialnämnden, Danderyd

Tel. 0708 305 925  carina.erlandsson@danderyd.se
 
Eva Borelius-Zätterström (KD) 1:e vice ordförande socialnämnden

Tel. 070 994 55 33