Goda resultat för hemtjänsten i Danderyd

I kommunens årliga uppföljning av hemtjänstföretag visar det sig att alla företag i Danderyd når upp till de krav som ställs.

Mormor med barnbarn på kalas

- Det är underbart att hemtjänstföretagen i Danderyd har fått så fina betyg. Det utvecklingsarbete som kommunen bedrivit tillsammans med de privata utförarna har börjat ge frukt, säger Carina Erlandsson, socialnämndens ordförande.

- Hemtjänsten och vi som beställare arbetar i nära samverkan, vilket är nyckeln till att bygga teamet runt hemtjänstkunden. Nordostkommunernas nätverk har nyligen hört av sig och ville veta mer om utvecklingen av hemtjänsten och jag berättade om våra goda exempel, säger Maria Alm, avdelningschef på äldreomsorg och LSS.

Under pandemin behövde hemtjänstutförarna prioritera de viktigaste insatserna för omsorg och vissa brister uppdagades hos hemtjänstföretagen. De har nu följts upp och alla brister är åtgärdade. Under våren 2022 då uppföljningen genomfördes visade det sig att verksamheterna börjar få tillbaka de förutsättningar som fanns före pandemin och kan arbeta med områden som tidigare stått tillbaka.

De verksamheter som inte uppnått kraven på andel utbildade medarbetare har rekryterat utbildade undersköterskor och erbjudit tillsvidaretjänster till vikarier. Samtliga hemtjänstföretag utbildar sina medarbetare med stöd av statsbidrag. Flera av dem utbildar också språkombud och använder till exempel appen Lingio för att förbättra svenskkunskaperna hos sina medarbetare.

Verksamhetscheferna menar att med satsningar på utbildning och mer stabilt behov av bemanning har de inte samma utmaning med bristande språkkunskaper hos medarbetare.

Sedan 2010 har Danderyds kommun kundval inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. I kundvalet finns sju privata hemtjänstföretag.

I socialstyrelsens senaste brukarundersökning, ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” visar det sig också att av de äldre Danderydsbor som har hemtjänst är 85% nöjda. Det är något lägre än 2020 då siffran var 88%, men högre än snittet för Stockholms län (83%). Riksgenomsnittet är dock 86%.

Läs rapporten om hemtjänsten från socialnämndens sammanträde 5 september 2022