Det gröna hjärtat inleder läsårets värdegrundsarbete på Långängsskolan

Alla är lika mycket värda, vi respekterar varandra, ingen ska behöva känna sig utanför, vi är snälla och hjälpsamma mot varandra och vi talar vänligt till varandra. Det är de fem värdegrunder som genomsyrar arbetet på Långängsskolan och Stocksundsskolan.

Varje värdegrund har fått symbolen av ett hjärta i en viss färg. Arbetet med det gröna hjärtat som står för att alla är lika mycket värda, inleder varje läsår.

- Att kunna arbeta med vår värdegrund med hjälp av hjärtana fungerar jättebra. Arbetet sker både i undervisningen och på fritids och alla klasser och elever är involverade, berättar Anneli Chroona som är lärare för klass 2c på Långängsskolan.

Spännande samtal

- Det kan bli många spännande samtal och om det skulle dyka upp en konflikt så kan ofta ett hjärta fungera som verktyg och stöd för eleverna.

Eleverna i Annelis klass har bland annat fått skriva en text i en loggbok som beskriver vad det innebär att alla är lika mycket värda. Lite senare i höst är det dags för det blå hjärtat – Vi respekterar varandra.

Stärker gemenskapen

- Genom värdegrundsarbetet kan vi tillsammans med eleverna skapa en trivsam miljö där alla är vänliga mot varandra och där alla så stor utsträckning som möjligt mår bra! Det är verkligen ett gediget arbete som vi gör varje år, som barnen tycker om att vara delaktiga i och som stärker gemenskapen här på vår skola, säger Anneli Chroona.

Läs mer om Långängsskolan och Stocksundsskolan