Högt tryck på återvinningsstationer i kommunen – detta görs

Det har varit högt tryck på FTI AB:s återvinningsstationer i kommunen under den senaste tiden. Nu genomför Danderyds kommun egna ronderingar för att säkerställa att det är ordning och reda efter FTI AB:s städningar.

Det är FTI AB, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB, som driver och ansvarar för de 11 återvinningsstationer som finns i kommunen. De ansvarar för städning av platserna och tömning av behållarna.

Tekniska kontoret har under de senaste veckorna haft en tät dialog med FTI AB och påtalat problemet med stökiga återvinningsstationer i kommunen. FTI AB har i sin tur tagit till åtgärder för att förbättra situationen, bland annat tätare intervall för städning och fler tömningar av behållare.

Detta görs nu

Alla stationer städas för närvarande tre gånger i veckan, fem av stationerna har också söndagsstädning. Behållarna i sig töms flera gånger i veckan. Som exempel töms behållare för pappersförpackningar 14 gånger i veckan på återvinningsstationerna vid golfbanan, Norrängsvägen, Mörby C samt Enebyängens handelsplats.

Tekniska kontoret genomför därför sedan en tid även egna ronderingar av återvinningsstationer efter städning för att säkerställa att det är ordning och reda.

Utöver det finns också ett samarbete med Grannsamverkansbilen som håller koll på stationerna när de åker ut i kommunen.

FTI AB planerar nu att se över fördelningen av antalet behållare för olika materialslag som ett sätt att minska risken för överfulla behållare. Till exempel att byta tidningsbehållare mot behållare för pappersförpackningar som är det materialslag som återvinns mest.

Testa ett nytt sätt att källsortera

Vill du få ditt återvinningsmaterial hämtat hemma? Tekniska kontoret söker nu testpersoner som vill pröva en ny tjänst – Pick-up Service – för återvinning. Det är återvinningsföretaget TMR som tillhandhåller tjänsten. Den är kostnadsfri och gäller hämtning av pappersförpackningar, plastförpackningar och metallförpackningar.

Det är inte kommunens tjänst men Tekniska kontoret är intresserade av att ta del av erfarenheter från danderydsbor som testar.

All information hittar du på tmr.se:
tmr.se/privatperson

Dela din erfarenhet via
danderyd.se/kontaktakommunen

Vill du felanmäla en återvinningsstation?

Du felanmäler direkt till FTI AB på ftiab.se