Hur vill du att Djursholms torg ska utvecklas?

Danderyds kommun planerar att rusta upp och utveckla området runt Djursholms torg. Kommunen planerar för nya bostäder, lokaler och mötesplatser och utreder hur torget, gatumiljön och Samsöparken kan förbättras. Ambitionen är att skapa ett ännu attraktivare och mer tillgängligt kommundelscentrum.

Vi vill göra detta i dialog med dig som använder området. Dialogen kommer att genomföras på flera olika sätt för att så många som möjligt ska kunna delta. Nu finns det möjlighet att tycka till via en webbenkät.

Webbenkäten och mer information om dialogen finns på samlingssidan:

Dialog om Djursholms torg