Information med anledning av nattens hårda vindar

Den gångna nattens hårda vindar gav störningar i väg-, järnvägs- och kollektivtrafik, samt färjetrafik.

De hårda vindarna ska avta något nu under dagen men det finns fortsatt risk för att träd faller över vägarna. Trafikanter uppmanas fortsatt till extra försiktighet, och att anpassa körsätt efter väder och väglag.

Gör en felanmälan för nedfallande träd

Nedfallande träd över vägar rapporteras via felanmälan på Danderyd.se:

Gör en felanmälan

Vi skickar då ditt ärende vidare till rätt instans omedelbart. Gör en felanmälan per trädfall då olika entreprenörer har hand om olika ärenden. Våra entreprenörer arbetar hårt för att ta hand om trädfall och risk för trädfall så snart som en felanmälan kommer in.

Vid nedfallet träd på privat mark så är det markägaren själv som åtgärdar och vid behov kontaktar en arborist. Ditt försäkringsbolag kan hjälpa till med rådgivning om du riskerar skador på egen mark och egendom.

För fallna eller risk för fallna teleledningar eller telestationer

Skanova jourtelefon: 020-50 50 02

För fallna eller risk för fallna elledningar eller elskåp/elstationer

Eon: 0771-88 00 22

Har du skadeanspråk för att träd på kommunens mark skadat egendom eller dig/din familj behöver ditt försäkringsbolag ta kontakt med kommunen, vårt försäkringsbolag heter Stockholmregionens försäkrings AB.

Håll dig informerad

Följ aktuella vädervarningar och prognoser

smhi.se

Håll dig löpande informerad om den aktuella trafiksituationen och andra störningar:

trafikverket.se
trafiken.nu
sl.se
swedavia.se

Råd vid strömavbrott:

krisinformation.se

Information om aktuella strömavbrott hittar du hos ditt elbolag.