Introduktion för nya lärarstudenter

Varje läsår gör ett antal lärarstudenter sin praktik på Danderyds skolor och förskolor, någonting som kallas verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Nyligen bjöds några av dem in till en förmiddag på slottet där de fick en första introduktion till Danderyd och våra skolor och förskolor här.

Medverkade gjorde förutom en grupp förväntansfulla studenter även Helena Resele-Tidén, kommunens VFU-samordnare, Maria Weståker verksamhetschef för de kommunala skolorna och Marie Barth-Kron, verksamhetschef för de kommunala förskolorna.

Lärarstudenter på introduktion på Djursholms slott- bild

Studenterna utbildar sig till lärare eller förskollärare vid något av de sju lärosäten som Danderyd har ett samverkansavtal med, bland dessa finns flera av Stockholms lärosäten.

Blivande ekonomilärare

En av deltagarna vid introduktionsträffen var Anna Ghannadi som läser en kompletterande pedagogisk utbildning, på Södertörns högskola.

Lärarstudenten Anna Ghannadi på introduktion- bild

- Jag arbetar som business controller sedan många år och ville nu kombinera det yrket med ett som ekonomilärare på gymnasienivå. I utbildningen ingår kurser inom pedagogik och lärande samt totalt fem månaders praktik. Tre av mina praktikveckor har jag precis tillbringat på Danderyds gymnasium, berättar Anna Ghannadi.

Bra lärare ger bra resultat

- Lärarstudenter är en viktig målgrupp för Danderyd som ju siktar mot att bli Sveriges bästa skolkommun. I Lärarförbundets rankning hamnade Danderyd på en hedrande 17 plats, men vi siktar naturligtvis högre än så. Och duktiga lärare är avgörande för att vi ska kunna ligga i toppen, säger Maria Weståker.

Att studieresultaten är höga bland Danderyds elever känner de flesta till.

- Det enda jag visste om Danderyds gymnasium innan jag kom dit var att det var en stor skola med höga intagningspoäng och mycket goda studieresultat, vilket ju stämmer. Skolan är också väldig digitaliserad, vilket innebär att alla elever har datorer och mobiler med sig i klassrummet, berättar Anna om sin tid på Dagy.

Uppskattat välkomnande

- Ungefär 175 studenter gör sin praktik här hos oss under ett läsår. Att se till att de känner sig välkomna och får en fin introduktion hit till Danderyd tycker jag känns jätteviktigt. Och vi vet att det är uppskattat! Vi planerar att köra en ny sådan här introduktion, för nya studenter, nästa termin, berättar Helena Resele-Tidén.

- Jag vill rikta ett stort tack till min handledare på Danderyds gymnasium som välkomnade mig och introducerade skolan till mig, ur en lärares perspektiv. Tack även till Danderyds kommun som erbjöd mig en praktikplats, det har varit tre lärorika veckor! säger Anna Ghannadi.

Danderyds kommuns VFU-samarbete

De lärosäten som Danderyds kommun har ett VFU-samarbete med är Stockholms universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan, Kungliga Musikhögskolan, Konstfack, Södertörns högskola, Kungliga Tekniska högskolan samt Dans- och Cirkushögskolan.

Verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter