Kommunfullmäktige sammanträder 10 juni

Måndagen den 10 juni är det sammanträde i kommunfullmäktige. Välkomna till Djursholms slott för att lyssna eller följ webbsändningen.

På sammanträdet kommer ärenden som planskild korsning vid Enebybergs station, förslag om höjning av vissa avgifter inom äldreomsorgen, förslag till avveckling av familjerådgivning i egen regi och kvartalsrapport med helårsprognos att behandlas. Kallelse och möteshandlingar finns i vår mötesportal:

Kommunfullmäktige 10 juni

Se eftersändning:

Kommunfullmäktige 10 juni