Kommunfullmäktige sammanträder, 4 feb

Måndagen den 4 feb är det sammanträde i kommunfullmäktige. Välkomna till Djursholms slott för att lyssna eller följ webbsändningen.

På sammanträdet kommer ärenden som val av krisledningsnämnd, val av ledamöter och ersättare i Djursholm AB 2019-2020 att avhandlas. Även svar på motion om att återuppta arbetet med områdena av riksintresse för kulturmiljön i Djursholm. Det kommer även att svaras på motion om att utarbeta säkra rutiner för hur tips och klagomål från anställda/allmänhet ska tas emot och hanteras samt arbetsmiljön i skolan.

Möteshandlingar finns i vår mötesportal:

Kommunfullmäktige, 4 feb