Kan vi räkna med dig om något allvarligt händer?

Tänk dig att det händer något allvarligt i Danderyd. En stor olycka eller översvämning, att vattnet blir förorenat, att elen är borta under en lång tid eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer behövs människor som vill och kan hjälpa till. Är du en av dem? Då ska du engagera dig i Danderyds FRG – Frivilliga Resursgruppen.

Frivillig resursgrupp

Frivilliga Resursgruppen kallas in när kommunens ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig uppgift. En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer som har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att hantera kriser i samhället. Vi arbetar också med förebyggande åtgärder - som information om hemberedskap till kommuninvånarna.

Kostnadsfri grundutbildning i höst

Kursen genomförs kvällstid på tisdagar eller onsdagar i Mörbygården med start den 4 september. Några av kursmomenten är Vårt sårbara samhälle, kommunkunskap, hjärt- och lungräddning, krishantering, att möta människor i kris, brandkunskap och stabstjänst.

Anmäl ditt intresse till:

danderyd@civil2.se

Tele: 073-3451623

Danderyds kommuns krisberedskap

Läs om kommunens beredskap vid kris