Välkommen till Kvarnparkens nya blomsterslinga

Vi har fyllt trivsamma Kvarnparken med ny blomsterprakt, nya sittplatser och fler lekfulla inslag. Upptäck våra färgsprakande planteringar från april till oktober, med växter som lökar, perenner, buskar och träd i olika färgskikt. Här finns flera fascinerande inslag för stora och små.

Stadsträdgårdsmästare Karin Almén samtalar med en dam som besöker nya blomsterslingan i Kvarnparken.

”Vi breddar utbudet i flera av våra parker med fler aktiviteter och vackra visuella uttryck. Då kan fler njuta av dem. Genom att vi planterar fler perenner så att det blommar hela säsongen gynnas också den biologiska mångfalden.”, förklarar Karin Almén, stadsträdgårdsmästare i Danderyds kommun.

Den förlängda promenadslingan tar dig genom gröna rum med sittplatser i såväl bästa solläge som den skuggiga gläntan. Den mystiska gyllene stenen i gläntan blir bara vackrare ju mer den berörs.

Under de två större pilarna utökas den befintliga planteringen med övervägande vita växter som får ta plats i den vandrande skuggan under träden. Längs med de nya parkstigarna kommer det också att bli ett färgsprakande skådespel, från gult till orange och rosa med en avslutning i violett. Perenner i olika höjder och uttryck men också inslag av buskar för att skapa stabilitet. En fond av buskar och perenner kommer dessutom att skärma av mot badet.

 

Här finns också plats för små varelser. Låt barnen leka i de nya pilkojorna under eken och titta på binas och humlornas dans från blomma till blomma. Självklart har vi kvar de små insektshotellen.

"När vi var där och planterade var det sådan otrolig aktivitet av pollinerare. Två olika sorters solitärbin var där och konkurrerade om platserna. Men vi har olika dimensioner på hålen i insektshotellet så de stora solitärbina inte kan komma in till de små".

Karin Almén förklarar att hållbarhetsfrågan är viktiga för samhällsutvecklingsförvaltningen. Den ska finnas med i planeringen av alla projekt.

”En viktig del i det här projektet är att vi återbrukar både sten och växtmaterial. Vi använder återbrukad kalksten till gångarna. Det fanns också tidigare i Kvarnparken en del skuggtåliga perenner som vi har flyttat till andra parker nu när vi restaurerar. Inget går till spillo!"

Kvarnparkens nya blomsterslinga öppnar 14 juni – en grön oas som bjuder på lugn och inspiration och bara kommer att bli vackrare med åren!

Här hittar du information om Kvarnparken i sin helhet