LED och ljussensorer - så förbättras gatubelysningen i Danderyd

Under vintern är gatubelysningen i kommunen ett viktigt ljus i mörkret. Inför årets vintersäsong har nära 10 000 LED-lampor installerats för att förbättra ljuskvaliteten i kommunen. Nu fortsätter satsningen på att stärka upp systemet för belysningen.

En viktig förändring är att systemet som tänder och släcker gatubelysningen i hela kommunen byts ut. I Djursholm är bytet särskilt betydelsefullt för att minska en del av de driftstörningar som invånarna märkt av under höst och vinter.

Känslig belysning i Djursholm

Gatubelysningen i Djursholm har tidigare skiljt sig åt från resten av kommunen. här har belysningen sedan många år tillbaka tänts och släckts genom en kaskadstyrning, det innebär att belysningscentralerna varit seriekopplade. Fördelen är att all belysning tänds samtidigt.

”Nackdelen är att en kaskadstyrd belysning är känslig. Vi har generellt sett ett bra elnät i kommunen med en normal andel driftstörningar för de nära 10 000 ljuspunkter som finns i kommunen. Svårigheten i Djursholm är att ett litet kabelfel kan slå ut flera tusen ljuspunkter, det gör att störningen blir väldigt märkbar. Det nya systemet är en betydande utveckling.”, säger Emil Andersson, anläggningsförvaltare på Tekniska kontoret i kommunen.

Dagsljuset styr belysningen

Gatubelysningen kommer framöver att styras via ett hundratal individuella centraler runt om i kommunen. Varje central är utrustad med en ljussensor som automatiskt känner av hur ljust det är på platsen och tänder och släcker lamporna. Vid platser med mycket rörelse t ex Mörby centrum är belysning tänd lite längre.

”Vi är nu i slutfasen av monteringen av de nya centralerna men vi har arbete kvar att göra. Under 2019 fortsätter satsningen med att byta ut belysningskabel i kommunen med särskilt fokus på Djursholm där kablarna är äldst.”, berättar Emil Andersson.

I Djursholm är det speciellt risk för avbrott när det är blött i marken och fukt i kablarna. Genom att byta kablar ska problemet på sikt fasas ut.

Danderyd LED-ande i Sverige

Nu släcks gatubelysningen i kommunen ungefär en timme efter soluppgång och tänds en timme före solnedgång. Den som är uppmärksam kan se att armaturen, alltså den del av gatlyktan lampan sitter i, är utbytt. Det hjälper till att förstärka ljuskvaliteten från de LED-lamporna som nu lyser upp kommunens gator.

Danderyds kommun är en av få kommuner i landet som gått över helt till LED när det gäller gatubelysning. Skiftet är ett steg i ledet för att öka trafiksäkerheten, minska energiförbrukningen och sänka driftkostnaderna för kommunen. LED-lamporna håller nämligen ett antal år; de lyser ungefär 100 000 timmar längre än de gamla lamporna.