Med anledning av rådande klass 2-varning, snöfall och drivbildning

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för snöfall och drivbildning under kvällen måndagen den 7 januari och under tisdagen 8 januari. Vädersituationen förväntas bli besvärlig med störningar i vägtrafik och andra kommunikationer. Trafikverket kommer ploga för att skapa framkomlighet men uppmanar trafikanter att anpassa körsätt efter väder och väglag.

Håll dig informerad:

Väg- och tågtrafik

trafikverket.se
trafiken.nu

Kollektivtrafik och flygtrafik

sl.se
swedavia.se

Aktuella vädervarningar och prognoser

smhi.se

Uppmaningar/råd

Du har själv ett ansvar att vara förberedd i trafiken och kan medverka till att trafiken flyter:

  • Förbered dig för att kunna klara långa stopp i trafiken
  • Anpassa ditt körsätt efter vädret och väglaget och ha rätt utrustning, t. ex. vinterdäck.
  • Följ parkeringsregler i din kommun, för att plogning ska kunna genomföras.
  • Hjälp varandra och sprid aktuell information.
  • Visa hänsyn och underlätta för ansvariga aktörers arbete.
  • Gående, anpassa din utrustning efter att det kan vara halt genom att använda broddar. Var ute i god tid och planera din resa.