Miljövänligare konstgräsplaner när kommunen tar över

Idag den 3 april övergår samtliga konstgräsplaner som tidigare ägts av Danderyds fotbollsföreningar i Danderyds kommuns ägo. Detta gör det möjligt för kommunen att ta ett samlat grepp om planernas drift, underhåll och miljöpåverkan bland annat.

Flera av de elva konstgräsplaner som kommunen köpt kommer nu att renoveras.

- Steg 1 i vår underhållsplan är att byta ut underlaget på fem av planerna, berättar Pierre Nystedt, idrottsanläggningschef på Danderyds kommun.

- Tre av konstgräsplanerna kommer att få ett underlag som är granulatfritt och en av planerna kommer att få överta ett underlag från en annan plan. Genom att återanvända det vi har kan vi spara på både miljö och kostnader.

Det är gräset på Mörby bollplan som håller i ca 5 år till som kommer att flyttas över till Stocksundsskolan där det nuvarande konstgräset är utslitet.

Sand som fyllnadsmaterial

- Till de mindre konstgräsplanerna har vi upphandlat konstgrässystem där vi kan använda sand som fyllnadsmaterial istället för mikroplaster. Det gör att vi kan minska andelen mikroplaster med omkring 150 ton totalt, berättar Pierre Nystedt.

De fullstora fotbollsplanerna följer en standard som heter FIFA Quality vilket betyder att här måste konstgrässystem med sand och granulater som fyllnadsmaterial används, för att klara de krav som finns för senior- och juniorfotboll.

Byte av konstgrässystemen kommer att göras i sommar, under veckorna 26-34

Beslutet om att Danderyds kommun skulle köpa konstgräsplanerna togs av kultur- och fritidsnämnden i slutet av 2022. De berörda fotbollsföreningarna kommer nu att betala en planhyra per timme, istället för att äga konstgräsplanerna själva.

Mer information

Danderyds kommuns fotbollsplaner