Franciska och Monica tilldelas årets hedersplakett för kulturgärning

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att Danderyds kommuns hedersplakett för kulturgärning för 2021 ska tilldelas Monica Frumerie och Franciska Sieurin-Lönnqvist. Monica har ett mångårigt engagemang i Danderyds arkivförening och Franciska i Danderyds hembygdsförening.

Hedersplakett för kulturgärning tilldelas personer som gjort en värdefull och uppskattad insats inom litteratur, konst, konsthantverk, musik, teater, dans, film, foto, kulturjournalistik, undervisning, folkbildning, hembygdsvård eller annan jämförlig kulturverksamhet.

Kultur- och fritidsnämndens motiveringar

Monica Frumerie

...tilldelas Danderyds kommuns hedersplakett för sitt mångåriga bidrag till föreningslivet i Danderyd, nu som ordförande i Danderyds arkivförening. Monica brinner för bevarandet av Danderyds föreningars historiska arv som finns i arkivföreningens lokaler i Djursholms vattentorn.

Monica är också en av dem som sett till att Danderyds arkivförening deltar i en nationell arkivundersökning om hur situationen med Covid-19 har påverkat de lokala föreningarna, svaren bevaras i en så kallad minneskapsel för kommande generationer. Arbetet som Monica Frumerie leder i Danderyds arkivförening är ett ovärderligt bidrag till bevarandet av Danderyds lokalhistoria.

Franciska Sieurin-Lönnqvist

...tilldelas Danderyds kommuns hedersplakett för sitt engagemang i Danderyds hembygdsförening där hon är en av de drivande krafterna. Franciska är medredaktör till boken "Den lilla trädgårdsstaden Danderyd", som hon också formgivit och där hon bland annat dokumenterat några av de sista sportstugorna som hör till områdets ursprungliga bebyggelse.

Hon arbetar även med den fullödiga medlemstidningen Danderydiana samt ansvarar för föreningens bildarkiv som hon utvecklar. Franciska arbetar aktivt med att både bevara västra Danderyds historiska arv och för föreningens framtid.