Mottagarna av Hedersplakett för kulturgärning 2020 har utsetts

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att årets hedersplakett för kulturgärning ska tilldelas både Gösta Malmengård och Karin Nordvaller. De har var för sig på fler olika sätt bidragit till att Danderyds kulturliv blomstrar.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att årets hedersplakett för kulturgärning ska tilldelas Gösta Malmengård och Karin Nordvaller. De har båda på många olika sätt bidragit till att Danderyds kulturliv blomstrar.

Kultur- och fritidsnämndens motiverar sitt beslut så här:

Gösta Malmengård tilldelas Danderyds kommuns Hedersplakett för sitt bidrag till bevarandet av författaren Stig Dagermans minne, samt till kulturlivet i Danderyd då han upplåtit sitt hem för musikaliska salonger, litterära sammankomster och visningar av sin unika samling Rosenthalporslin samt trädgård med ovanliga Rhododendronsorter.

Karin Nordvaller tilldelas Danderyds kommuns Hedersplakett för sitt mångåriga bidrag till att lyfta fram kulturlivet i Danderyd, både som organisatör och inom föreningslivet. Hennes organisationsförmåga, entusiasm och engagemang för hembygden Danderyd kommer till glädje för många av kommunens invånare, bland annat genom det populära arrangemanget Konstrundan.

Danderyds kommuns hedersplakett för kulturell gärning utdelas för värdefull och uppskattad gärning inom områdena litteratur, konst, konsthantverk, musik, teater, dans, film, foto, kulturjournalistik, undervisning, folkbildning, hembygdsvård eller annan jämförlig kulturverksamhet.

Tidigare mottagare av plaketten