Nedtagning av ek, Kaptensbacken

Under den senaste veckan har ett trädärende i Stocksund uppmärksammats i olika medier. Tekniska kontoret har sett över ärendet och konstaterar att vi har brustit i hanteringen av nämnda ek. 

Det var i samband med ett ledningsarbete som eken vid Kaptensbacken synades skyndsamt. Bedömningen var att trädet skulle kunna bli en säkerhetsrisk i och med arbetet. Eftersom det handlade om ett träd i trafikmiljö togs trädet ner med kort varsel.

Tekniska kontoret har sett över ärendet och konstaterar i efterhand att bedömningen varit felaktig vilket vi beklagar. Ärendet har gått för fort och kontoret har inte följt det normala förfarandet.

I liknande ärende när ett träd behöver tas ned inhämtas ett utlåtande från arborist och kontoret har samråd och kommunikation med länsstyrelsen och berörda parter.

- Bedömningen gjordes av en tjänsteperson med många års erfarenhet och det har olyckligtvis blivit fel i just detta enskilda fall. Som högst ansvarig för Tekniska kontorets verksamhet beklagar jag vår åtgärd med att ta ner trädet. I och med denna händelse ser vi över rutinerna för att säkerställa att detta inte ska hända igen. Vi har fortsatt förtroende för medarbetaren och detta handlar om ett enskilt fall, säger Anna Tengelin Skoog, teknisk direktör på Tekniska kontoret.

Eken har stått precis i asfaltskanten vid vägen. Undersökningar har gjorts för att bedöma placering av trädet. Resultatet visar att merparten av trädet har stått på den privata fastighetsmarken.

- Då vi nu har fått ytterligare klarhet i vad som har hänt i ärendet kan vi bara beklaga det inträffade. Vår fortsatta hantering sker nu i samråd med berörda fastighetsägare, säger Anna Tengelin Skoog.

Kommunen har inlett en dialog med länsstyrelsen om ärendegången.