Nu får 1000 medborgare tycka till om teknik

Under vecka 6 får 1000 slumpvis utvalda invånare i Danderyds kommun en inbjudan till en enkätundersökning i brevlådan.

Enkäten är en del av en stor undersökning som genomförs av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, var tredje år. Syftet är att se vad medborgare i Sverige tycker om kommunernas service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering.

Har du fått enkäten i brevlådan?

Tekniska kontoret i Danderyds kommun har valt att delta i årets enkät för att ta pulsen på vad du som bor i Danderyd tycker om servicen och se hur den kan bli bättre. Passa därför på att delta i undersökningen om du blivit utvald. I inbjudan som skickas ut per post får du information om du kan svara på enkäten. Det är enbart slumpmässigt utvalda individer som har möjlighet att delta.

Vad händer med resultatet?

SKL redovisar resultatet i en rapport som heter Kritik på teknik. Syftet med den är att få en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar inom vårt område, samt ta reda om kommunen lever upp till de krav som finns.

Har du frågor om undersökningen?

Indikator (Institutet för kvalitetsindikatorer) heter företaget som på uppdrag av SKL ansvarar för undersökningen och sammanställningen av inkomna svar.

Om du har frågor om undersökningen kan du kontakta Indikator via e-post:

info@indikator.org

Tele: 031-730 31 20