Tyck till om förslag till miljö- och klimatprogram 2021 – 2030

Syftet med miljö- och klimatprogrammet är att styra mot en god och hälsosam miljö och en långsiktig hållbar utveckling i Danderyd. Det finns nu möjlighet för dig som lever, bor och verkar i kommunen att lämna synpunkter och ge förbättringsförslag inför framtagande av ett färdigt förslag.

Förslaget är ute på remiss under perioden 2020-05-18 – 2020-09-18.

Ta del av remissförslaget och lämna dina synpunkter