Nya biltunneln vid Enebybergs station är öppen

Under två års tid har järnvägspassagen vid Enebybergs station byggts om för att höja säkerheten. I dag öppnade stationstunneln äntligen upp även för biltrafik.

Robert Nibelius (M), ordförande i tekniska nämnden, och Mats Falås, kommunens projektledare, som håller i kontakten med projektägaren SL.

För att öka säkerheten bygger Region Stockholm/SL om flera övergångar längs Roslagsbanan. Danderyds kommun har varit medfinansiär i byggnationen av den planskilda korsningen och ombyggnaden av Enebybergs stationsområde, som ska öka säkerheten för resenärer och trafikanter.

"En stor lättnad att tunneln öppnat"

Robert Nibelius (M), ordförande i tekniska nämnden, betonar hur viktigt det är för säkerhet och framkomlighet att tågtrafiken och andra trafikanter har separerats.

”För Enebybergsborna och alla oss andra, som varit vana att dagligen passera här, är det en stor lättnad att tunneln öppnat igen. Jag vill också framhålla hur viktigt det är att vi nu har en planskild korsning vid Enebybergs station, det innebär att en av Roslagbanans mest olycksdrabbade järnvägspassager har byggts bort.”

Projektet är snart i mål

Ombyggnaden vid Enebybergs station startade i februari 2022. Kommunens projektledare Mats Falås, som har den löpande kontakten med SL, ser fram emot att projektet snart är i mål.

”Vi vill verkligen tacka för alla närboendes och resenärers tålamod under byggtiden. Det har varit ett komplext projekt som dragit ut på tiden. Men det är också ett viktigt projekt för att öka säkerheten”, säger Mats Falås.

Fortfarande finns det avspärrade arbetsområden

Fotgängare behöver på den västra sidan gå en omväg för att ta sig ner till perrongen och den nyligen öppnade gång- och cykeltunneln under spåren. Trapporna på den västra sidan har ännu inte kunnat öppnas av SL. Det finns också kvar ett mindre arbetsområde vid trapporna närmast perrongen på västra sidan.

SL räknar med att alla vägar i området ska kunna öppna för trafik under första kvartalet 2024.

Plantering av rabatter och asfaltering i vår

Under våren, när vädret tillåter igen, återstår att göra markarbeten och färdigställa grönytor och planteringar runt stationen.

Läs mer om projektet:

Mer information om tidplan och återstående åtgärder hittar du på SL:s projektsida:

Planskild korsning vid Enebybergs station (Region Stockholm)

Här hittar du mer information om driftstörningar, som berör närboende och andra som passerar stationsområdet:

Enebybergs station: Tunneln vid stationen öppen även för bilar (Danderyds kommun)