Ny avsändare på din VA-faktura - Veolia blir Solör Bioenergi

Från och med 1 juli 2021 tar Solör Bioenergi över kommunens drift av VA-nätet samt kundtjänst för VA-avgifter och fakturor. För dig som VA-abonnent innebär förändringen nytt namn, men samma service.

Solör Bioenergi tar över uppdraget från Veolia och kommer därmed att hantera den dagliga driften av vattenledningar och avlopp i Danderyds kommun på uppdrag av tekniska kontoret. De tar också över kundtjänst och fakturering.

Nytt namn – samma service

För dig som VA-abonnent innebär förändringen nytt namn, men samma service. Kommunens taxa för vattentjänster förändras inte i samband med bytet.

Vad förändras?

 • VA-fakturan får nytt utseende
  VA-fakturan får ett nytt utseende med Solör Bioenergi och Danderyds kommun som avsändare.
 • Ny mejladress till kundtjänst
  Ny mejladress är kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com
  Telefonnumret till kundtjänst ändras inte, du når kundtjänst som vanligt på 08-568 912 90.
 • Frågor om fakturor eller avgifter/taxa
  Kundtjänsten kommer att fungera som vanligt. Det som förändras är att det är en annan entreprenör som svarar på andra sidan. När det gäller hemsida kommer det under en övergångsperiod fortsatt vara Veolias hemsida som vi hänvisar till. Denna ersätts sedan av Solör Bioenergis hemsida.
 • Felanmälan och drift
  För felanmälan eller frågor om till exempel lukt och smak på vattnet, vattenkvalitet, stopp i kommunalt avlopp eller avstängning vid servis kontaktar du kundtjänst.
 • Ny logotyp på arbetskläder och fordon
  Driftpersonalens kläder och fordon kommer att märkas om, från Veolia till Solör Bioenergi.
 • Ny layout på kort för vattenmätaravläsning
  Avläsningskorten får ett nytt utseende med Solör Bioenergi och Danderyds kommun som avsändare.

Varför görs förändringen?

Solör Bioenergi är ny ägare. Veoliakoncernen har för avsikt att avyttra all sin verksamhet i Sverige och Norge. Som ett led i detta beslut har Veolia Norden funnit en ny långsiktig ägare till verksamhetsområdet som omfattar den driften av VA i Danderyds kommun. Den nya ägaren Solör Bioenergi kommer att driva vidare verksamheten med samma kvalitets- och kundfokus som tidigare.

Mer information

danderyd.se/vattenochavlopp

solorbioenergi.se

Webbplats Veolia/Solör Bioenergi - Danderyd