Nya e-tjänster när du vill bygga, ändra eller riva

Ska du bygga, ändra eller riva på din fastighet krävs i de flesta fall byggnadsnämndens beslut om lov och/eller startbesked. Nu kan du göra en ansökan och anmälan smidigt med hjälp nya e-tjänster.

Det finns också e-tjänster som gör det möjligt att komplettera eller följa ditt befintliga ärende, beställa en karta samt lämna svar på en remiss. Hela bygglovsprocessen kan numera hanteras digitalt.

Till e-tjänster för bygglov

Tjänsterna kan användas av både företag som privatpersoner. Det finns också information om vilka riktlinjer som gäller för varje åtgärd och checklistor över vad som ska bifogas en ansökan/anmälan.

Även ansöknings- och anmälningsprocessen har förenklats med en vägledning. Det finns frågor och svar på de fl esta frågor som kan uppkomma i bygglovsprocessen.

Du kan även ta del av mer information om exempelvis olovligt byggande, överklagandeprocessen och hur ärendet hanteras av byggnadsnämnden om du har skyddad identitet.

Vill du tala med en handläggare kan du ringa bygglovsjouren mån–fre kl. 9.00-11.30 på tel. 08-568 910 00, tonval 2.

Om du vill lämna in en överklagan eller vill kontakta kommunen skriftligen gör du det här

Kontakta kommunen