Ny föräldrarådgivning som förenklar att söka hjälp

Nu öppnar kommunen en ny rådgivning för föräldrar med barn under 18 år. Målsättningen är att kommunens föräldrar lätt ska få stöd och rådgivning i sitt föräldraskap. Föräldrarna behöver inte invänta en utredning och beslut utan kan själv boka en tid för samtal.

Åsa Wallén, avdelningschef, familjeavdelningen på Socialkontoret

Antalet inkomna anmälningar rörande oro för barn och ungdomar samt antalet utredningar har ökat med 57 % de senaste tre åren. Den trenden behöver vi bryta säger Åsa Wallén, avdelningschef på socialkontorets familjeavdelning. Även antalet barn som är placerade utanför hemmet och akuta situationerna där det finns omedelbar fara för den unges hälsa och utveckling har ökat.

Från 26 augusti kan föräldrar i kommunen boka upp till tre samtal med en familjebehandlare utan registrering och dokumentation. Under samtalen kan föräldrar få stöd och rådgivning i föräldraskapet, bolla idéer med familjebehandlaren eller resonera kring var man kan söka sig vidare om man behöver mer hjälp.  Om föräldrarna vill kan man även ta med sitt barn i samtalet.

För att ytterligare förenkla och öka tillgängligheten för kommuninvånarna har det utvecklats en e-tjänst på kommunens hemsida där man kan boka tid för föräldrarådgivningssamtal direkt i en kalender.

Familjeavdelningen behöver utveckla sina förebyggande insatser och arbetsmetoder för att bryta de negativa trenderna, säger ett tjänsteutlåtande, skrivet av Åsa Wallén.  Tjänsteutlåtandet beslutades i socialnämnden den 16 juni i år. Vi vill vara mer tillgängliga för kommunens föräldrar. Med den nya rådgivningen hoppas vi att fler kommer i kontakt med socialtjänsten och får stöd i sitt föräldraskap och att vi även når fler föräldragrupper, avslutar Åsa Wallén.

Den nya föräldrarådgivningen ersätter den stödtelefonen som socialkontoret haft sedan tidigare för föräldrar.