Ny handlingsplan för att motverka brott och främja trygghet i samverkan med polisen

En gemensam handlingsplan för att motverka brott och främja trygghet under 2021–2022 har skrivits under av Danderyds kommun och lokalpolisområde Södra Roslagen.

Hanna Bocander (kommunstyrelsens ordförande), Anna Ohlsson (polisen) och Johan Lindberg (kommundirektör)

Polisen och kommunen sammanställer varannan vecka lägesbilder som gör det möjligt för nyckelpersoner inom säkerhets- och trygghetsarbete att i samverkan vidta åtgärder vid behov.

Utöver det gör kommunen och polisen även en handlingsplan vartannat år utifrån långsiktiga perspektiv. Målen i handlingsplanen grundar sig på en lägesbild som också görs vartannat år. Lägesbilden bygger bland annat på  polisens statistik och medborgarnas svar i olika trygghetsundersökningar.

Handlingsplanen har undertecknats av Anna Ohlsson, chef för lokalpolisområde södra Roslagen, Hanna Bocander kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör Johan Lindberg.

- Jag vill tacka för ett fint och fungerande samarbete hittills och ser fram emot att få arbeta med de nya målsättningarna med alla som är engagerade i frågorna, både inom Polismyndigheten, Danderyds kommun och frivilliga verksamheter, säger Anna Ohlsson.

- Handlingsplanen innehåller många satsningar på förebyggande arbete. Bland de kan nämnas insatser för att motverka inbrott med hjälp av grannsamverkan och grannsamverkansbilar och en satsning på att få tillstånd för kameror på allmänna platser. Genomförandet av en strategi för barn och unga är också en viktig fråga där polisen i högsta grad är med och bidrar, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Ökad närvaro av trygga vuxna

En annan av de centrala delarna  i handlingsplanen är att polisen och kommunen kommer fortsätta arbeta med att öka närvaron av trygga vuxna på gator och offentliga platser.

- Dessa trygga vuxna kan vara polis, kommunala väktare, ungdomskoordinatorer, polisvolontärer och föräldravandrare. De extra satsningarna på kommunala väktare som finansierats via ”trygghetssatsningen” har visat på positiva resultat med en minskning av det totala antalet brott vid de platser där väktarinsatser har förstärkts, säger Johan Lindberg.

Mer information

Danderyds kommun om handlingsplan mot brott och för trygghet 2021–2022