Ny hundrastgård i Rinkebyskogen

Danderyd får en ny hundrastgård. Det beslutade tekniska nämnden på sammanträdet onsdagen den 24 februari. Det blir en hundrastgård med väl tilltagen yta för fri lek uppdelad i två fållor och picknickbord för matte och husse.

Den nya hundrastgården ska ligga i Rinkebyskogen, mellan golfbanan och Enebybergsvägen i närheten av Roslagsleden. Här är planen att skapa en rastgård på ca 5000 kvadratmeter där hundar kan leka fritt.

Populär vinterrastgård

I kommunen finns sedan tidigare en hundrastgård i Skuggboparken, men fler ytor där hundar kan springa utan koppel har varit efterlängtat bland hundägare. Under vintern tog därför Stockholms golfklubb och Tekniska kontoret initiativet att förvandla en del av Kevinge golfbana till en vinterrastgård för hundar.

- Vi kan konstatera att vinterrastgården har varit väldigt populär. Det har varit ett uppskattat initiativ, inte minst under ett år som detta då utomhusaktiviteter varit särskilt betydelsefulla. Nu stänger snart vinterrastgården för säsongen och därför tar vi upp frågan om en ny, permanent hundrastgård i nämnden, sa Bengt Sylvan, ordförande i tekniska nämnden, inför nämndsammanträdet på onsdagen.

Nämndens protokoll justeras under kommande vecka. När det är klart kan arbetet påbörjas. Planen är att hundrastgården ska stå klar sommaren 2021.

Gynnar många

Tanken är att miljön i den nya rastgården ska präglas av både öppen mark och skog där hundar kan träna spårning bland träden. I planen ingår också picknickbord där ägare kan sitta och fika. Hundrastgården ska vara indelade i två fållor och utrustas med hundpåsar och soptunnor.

I kommunen gäller att hundar ska ha koppel på alla offentliga platser. Det handlar bl a om att skydda det vilda djur- och fågellivet i Danderyd.

- Vi vet att det finns människor som är hundrädda och även andra hundägare som känner oro för okopplade hundar. Därför är detta en satsning som gynnar alla. Med en ny hundrastgård kan vi erbjuda kommunens hundägare en trevlig och säker plats där fyrbenta vänner kan släppas helt fritt, säger Bengt Sylvan.

Läs mer

danderyd.se/hund

Driftinformation: Vi anlägger en ny hundrastgård