Ny policy för ett mer hållbart Danderyd

Kommunfullmäktige har antagit en ny hållbarhetspolicy för Danderyds kommun. Policyn är en del av kommunens långsiktiga arbete för att uppnå de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

- Policyn kommer bidra till att skapa samsyn och vara ett stöd i det systematiska hållbarhetsarbetet. Det viktiga är förstås de konkreta åtgärder som genomförs både på kort och lång sikt. I IVL Svenska Miljöinstitutets senaste klimatanpassningsranking fick vi exempelvis en delad förstaplats i Stockholms län och delad tolfte plats i landet, säger Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande.

Policyn omfattar de tre dimensionerna av hållbarhet – ekonomisk, social och ekologisk. Kommunstyrelsen kommer att säkerställa att policyn efterlevs medan nämnderna ansvarar för att integrera den i den dagliga verksamheten. Samarbetet med invånare, myndigheter, näringsliv och föreningsliv kommer att vara centralt för att nå hållbarhetsmålen.

Ta del av hållbarhetspolicyn i sin helhet:

hållbarhetspolicy (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Danderyd har även ett omfattande klimat- och miljöprogram. Ta del av miljö- och klimatprogrammet på:

Miljö- och klimatprogram