Åk 3 och fritids åk F-3 åter på plats på Vasaskolan

Vasaskolans årskurs 3 samt fritidshem för åk F-3 har den senaste veckan hållits hemma respektive stängt. Detta med anledning av att en pedagog insjuknat i covid-19 samtidigt som flera elever i årskurs 3 stannat hemma med symptom. Rekommendationen kom från Smittskydd Stockholm.

Nu finns det dock inga tecken på en fortsatt spridning inom Vasaskolan och skolledningen har därför i samråd med Smittskydd Stockholm beslutat att låta alla elever återvända till skolan för att delta i undervisning och fritidsverksamhet som vanligt från och med imorgon tisdag den 23 februari.

Smittskydd Stockholm uppmanar Vasaskolans elever, vårdnadshavare och medarbetare att också fortsättningsvis vara uppmärksamma på sjukdomssymptom samt att testa sig för covid-19 om symptom skulle uppvisas. Vid ett positivt testresultat är det mycket viktigt att skolan informeras om detta.

Information till berörda vårdnadshavare har idag under eftermiddagen skickats ut via Vklass.