Aktiviteter inom kultur och idrott öppnar igen

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har i veckan meddelat att organiserade fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2005 eller senare åter bör erbjudas. På måndag kommer därför vissa idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter i kommunen att vara igång igen, både utomhus och inomhus.

Till de aktiviteter som nu kommer att öppna igen hör kulturskolans, fritidsgårdarnas och föreningslivets verksamheter och aktiviteter riktade till barn och unga födda 2005 och senare. Ungdomar födda 2004 och tidigare kommer att tillåtas delta i organiserade fritidsaktiviteter som sker utomhus samt i kulturskolans undervisning (som sker inomhus) då den sker enskilt.

En förutsättning för öppnandet är att aktiviteterna kan genomföras utan ökad risk för smittspridning och att föreskrifter och allmänna råd kan följas. Till exempel gäller att evenemang som tävlingar och konserter som kan samla många inte ska arrangeras då gränsen på åtta deltagare fortfarande gäller.

Dessutom ska de omklädningsrum som finns i anslutning till idrottsanläggningarna fortsatt hållas stängda.

Detta gäller från måndag och tills vidare

Enebybergs idrottsplats, Danderydsvallen och Stockhagens idrottsplats

Idrottsplatsernas utomhusisrinkar och fotbollsplaner håller öppet för alla. Ishallarna håller däremot bara öppet för organiserad föreningsverksamhet för barn och unga födda 2005 senare.

Mörbybadet

Håller öppet för organiserad föreningsverksamhet och simskola för barn födda 2005 och senare.

Sporthallar och gymnastiksalar

Håller öppet för organiserad föreningsverksamhet för barn födda 2005 och senare. Stängt för övriga besökare. (Gymnastiksalarna används även för idrottsundervisning under skoltid.)

Fritidsgårdar och Ungt fokus

Öppen verksamhet för barn och unga födda 2005 och tidigare. Aktiviteter för de födda 2004 och tidigare erbjuds digitalt eller utomhus.

Danderyds kulturskola

Fortsatt undervisning för elever födda 2005 eller senare, för elever födda 2004 eller tidigare erbjuds framöver enskild undervisning. Inga konserter eller föreställningar med publik kommer att genomföras.

Danderyds bibliotek

Lokalerna är stängda men service i form av utlåning och återlämning av media erbjuds via take away.

Seniorträffen i Enebyberg

Verksamheten håller stängt till vidare.

Fortsätt följa rekommendationerna!

Det är fortfarande att allvarligt smittläge i regionen. Alla måste därför fortfarande följa Folkhälsomyndighetens råd för att vi ska minska smittspridning. Håll avstånd, träffa bara dina närmaste, jobba hemifrån om du kan, tvätta händerna ofta, stanna hemma om du känner dig sjuk och testa dig om du har symptom.