Allmänna råd på serveringsställen

På grund av ökad smittspridning av Covid-19 gäller sedan den 8 december nya allmänna råd på serveringsställen. Råden är rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som riktar sig till dig som bedriver serveringsverksamhet på restaurang, café och liknande.

Råden är förslag på åtgärder som du kan göra för att förhindra att trängsel uppkommer i din serveringsverksamhet. Du kan till exempel:

  • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället,
  • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme som gör att dina besökare kan hålla avstånd till varandra,
  • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra,
  • använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

Att undvika trängsel minskar risken för smittspridning av Covid-19. Om alla följer de allmänna råden kan vi undvika att hamna i ett läge med hårdare restriktioner.

Har du frågor kring de allmänna råden på serveringsställen?

Det är Miljö- och stadsbyggnadskontoret på kommunen som ansvarar för tillsynen över de allmänna råden i serveringsverksamheter.

Telefonnummer: 08- 568 910 00
www.danderyd.se/kontaktakommunen

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Folkhälsomyndigheten webbplats: Tillsynsvägledning serveringsställen.