Anläggningarna för utomhusidrott öppnar åter under nästa vecka

Länets kommuner och myndigheter har kommit överens om att från och med måndag åter öppna sina idrottsanläggningar för utomhusidrott för att ge möjlighet till spontanidrott och organiserad föreningsledd träning i mindre grupper.

Smittskyddsläkaren i Region Stockholm uppmanade den 22 december invånarna att avstå från organiserad utomhusträning fram till den 24 januari, något som nu alltså kommer att upphöra åtta dagar tidigare.

- Idrott och rörelse är mycket viktigt för alla åldrar. Mot bakgrund av den något minskade smittspridningen är den samlade bedömningen att utomhusträning och aktiviteter för både barn och vuxna ändå bör komma igång, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

Skidspår, utomshusrinkar och sjöisar

- Vi öppnade upp våra skidspår redan i torsdags, men nu fortsätter vi alltså med förberedelserna inför att även öppna våra utomhusisrinkar. Vi hoppas också att kylan vill hålla i sig så att sjöisarna blir tillräckligt tjocka för att vi ska kunna ploga banor där, säger Håkan Arfwedson, kultur- och fritidschef i Danderyds kommun.

- Jag ser även fram emot att vi ska öppna den mindre isytan på Danderydsvallen, kallad frimärket. Det kommer vi att göra så snart som möjligt, säger Robert Nibelius, kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Forsätt att hålla avstånd!

En förutsättning för att bedriva organiserad utomhusträning och hålla utomhusanläggningar öppna är att gällande rekommendationer, riktlinjer och lagstiftning kan upprätthållas. Det betyder att alla fortfarande ska hålla avstånd, arbeta hemifrån när det är möjligt, resa så lite som möjligt och i övrigt följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen.

De omklädningsrum som finns på idrottsanläggningarna kommer även fortsatt att hållas stängda. Även simhallar, inomhushallar och ishallar håller stängt, så som tidigare meddelats till och med den 24 januari.

Från den 24 januari så kommer inte Smittskydd Stockholm att ha några särskilda lokala restriktioner för länet. Det regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutar eller rekommenderar att gälla från 25 januari och framåt är det som då även kommer gälla i Stockholms län.

Läs beslutet från kultur- och fritidsnämnden