Åtgärder för att stödja företagare

För att underlätta för kommunens företagare förbereds nu en rad åtgärder för att möjliggöra förstärkt likviditet genom bland annat förlängda betaltider.

- Det är av största vikt att vi som kommun gör det vi kan för att underlätta för våra företag i en svår tid. Danderyds företag är viktiga för välfärden och om vi som kommun kan bidra för att underlätta för dem så ska vi göra det, säger Hanna Bocander (M) kommunstyrelsens ordförande.

Danderyds kommun följer mycket noga utvecklingen av coronaviruset och vilka konsekvenser det får för näringslivet i Danderyd. Kommunen har tagit fram åtgärder som ska underlätta för näringslivet, som tillägg till de nationella insatserna. Åtgärderna gäller som ett tillfälligt stöd till det lokala näringslivet i samband med pandemi covid-19. 

Stöd till näringslivet 

  • Förlängda betaltider efter kontakt med kommunen.
  • Korta ner betalningstider till leverantörer efter kontakt med kommunen.
  • Tillsynsbesök som avser riskgrupper och inte är kritiska flyttas fram. Det innebär att kommunen inte gör ordinarie periodiska inspektioner just nu på sjukhuset, äldreboenden eller vårdboenden eller i verksamheter med riskgrupper.
  • Information om regeringens stödpaket till näringslivet. 

Andra åtgärder 

  • Tidigareläggning av utbetalning av föreningsbidrag.
  • Nyföretagarcentrum har ställt om till digital rådgivning och möjlighet till rådgivning hos Företagsakuten. 

Nyföretagarcentrum

Kontakt

fakturafrågor@danderyd.se

Läs mer

Coronaviruset - företagande och närlingsliv i Danderyd