Begränsning av antalet deltagare vid allmänna sammankomster

Sedan den 20 november 2020 finns en förbudsförordning som begränsar antalet deltagare vid allmänna sammankomster till maximalt 8 personer. Förordningen är utfärdad av regeringen.

Undantagna är sådana sammankomster som hålls med anledning av dödsfall, där gäller maximalt 20 deltagare. Begränsningarna gäller från och med den 24 november 2020 och tills vidare.

Läs hela förordningen