Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden förlängs till 2 februari(2)

Uppdaterat 11 jan: Folkhälsomyndigheten har förlängt besöksförbudet på samtliga vård- och omsorgsboenden i Danderyds kommun t.o.m. 2 februari 2021. Make/maka eller sambo till den boende kan medges undantas från besöksförbudet. Vård- och omsorgsboendena kan fortfarande erbjuda besök utomhus.

Skydda de sköraste

Socialnämndens ordförande Carina Erlandsson kommenterar beslutet:
- Smittspridningen i samhället är mycket allvarlig och vi behöver skydda de allra sköraste som bor på våra vård- och omsorgsboenden. Därför välkomnar vi att Folkhälsomyndigheten har utfärdat besöksförbud vid Danderyds vård- och omsorgsboenden. Det är tråkigt men absolut nödvändigt.

- Vi vet att detta är ett oerhört tufft besked för boende och närstående som inte tillhör gruppen make/maka eller sambo, därför kommer vi att göra det vi kan vid våra vård- och omsorgsboenden för att våra äldre ska kunna hålla regelbunden kontakt med nära och kära via telefon- eller videosamtal. Personalen på Danderyds vård- och omsorgsboenden kommer så gott det går se till att det blir trivsamma helger för de boende i december och januari, säger socialdirektör Britt-Marie Ekström.

Vilka åtgärder ska ha vidtagits för att ett besöksförbud kan införas?

Socialnämnden bedömer att Danderyds kommun har vidtagit de åtgärder som Folk-hälsomyndigheten avser att utfärda som allmänna råd och som ska föregås av ett besöksförbud fattat av Folkhälsomyndigheten:
1. Tillämpa och följa basala hygienrutiner
2. Organisera personalen på ett ur smittskyddsperspektiv säkert sätt
3. Genomföra tester av covid-19 på personal och de personer som bor på särskilda boenden, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer
4. Separera personer med symtom på covid-19 från övriga personer på boendet och att vårda dem med särskilt avdelad personal
5. Säkerställa att det särskilda boendet har tillräcklig tillgång till medi¬cinsk kompetens
6. Ha en god samverkan mellan region och kommun.
7. Genom egenkontroll säkra kvaliteten av verksamhetens smittförebyggande arbete.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden 20210105 ordförandebeslut hemställan besöksförbud.pdf

Om lokala besöksförbud på Folkhälsomyndighetens webb:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/ny-foreskrift-om-besoksforbud-pa-sabo