Biblioteken går över till take away

För att förhindra smittspridning och samtidigt följa Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd har det beslutats att kommunens fyra bibliotek från och med imorgon ska hålla stängt för besök, men erbjuda service via take away.

- I vårt bibliotek i Mörby centrum erbjuder vi take away sedan ett par veckor, och där har det fungerat väl och varit uppskattat, säger bibliotekschef Jacob Åström Wennbom.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd ska alla i Stockholms län avstå från att vistas i inomhusmiljöer som till exempel bibliotek. Övergången till take away gäller för alla kommunens fyra folkbibliotek så länge dessa råd kvarstår, enligt ett beslut från ordföranden i kultur- och fritidsnämnden.

- Vi och vår verksamhet har en skyldighet att vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19, och genom att övergå till take away kan vi fortfarande erbjuda en fin service till många kommuninvånare. Även de som tillhör en riskgrupp kan nu hämta ut sina böcker och andra medier, utan att behöva besöka våra lokaler, säger bibliotekschef Jacob Åström Wennbom.

Så här fungerar take away

Take away är tillgängligt under bibliotekens ordinarie öppettider, med undantag för biblioteket i Mörby centrum som har specifika tider för utlämning och återlämning.

Följande tjänster erbjuds via take away:

  • Utlåning och lämning av böcker och annan media
  • Utlämning av utskrifter eller kopior, max 5 sidor gratis

Mer information om vad som gäller på respektive bibliotek

Läs mer om hur take away fungerar i Mörby centrum

Läs hela beslutet från kultur- och fritidsnämndens ordförande