Danderyds gymnasium öppnar för undervisning i skolan igen

Regeringens och Folkhälsomyndigheten senaste rekommendationer om att successivt gå över till viss undervisning på plats i gymnasieskolan, så kallad närundervisning, innebär att Danderyds gymnasium öppnar upp lokalerna för ett visst antal elever per dag, från och med måndag.

Genom att kombinera när-, fjärr- och distansundervisning kommer antalet elever som samtidigt vistas i skolan att begränsas. Detta som ett led för att minska trängseln och därmed undvika smittspridning i skolans lokaler. Det nya upplägget för undervisningen gäller från och med måndag den 25 januari till och med den 26 februari.

Det är skolans rektor som beslutar om vilka årskurser som ska vara på plats och när. Planeringen för detta meddelas berörda elever och vårdnadshavare via Vklass.

Det kan finnas elever som av olika anledningar behöver närundervisning, även detta är ett beslut som rektorn fattar.

Med närundervisning avses undervisning i skolenhetens lokaler. Med fjärrundervisning avses undervisning där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid. Vid distansundervisning är läraren och eleverna åtskilda i både rum och tid.