Danderyds gymnasium planerar för att gå över till delvis distansundervisning

Danderyds gymnasium planerar för att från och med den 30 november hålla sin undervisning delvis på distans, med en årskurs på plats i skolan per vecka enlig ett rullande schema.

Den delvisa distansundervisningen skulle i så fall gälla under veckorna 49-51, det vill säga under återstoden av höstterminen, men med möjlighet till förlängning.

Enligt planen skulle alla skolans elever arbeta hemifrån den 25-27 november, med uppgifter som lärarna lägger upp på Vklass.

Planerat schema för undervisning på plats i skolan

Vecka 49 – årskurs 2 undervisas i skolan
Vecka 50 – årskurs 3 undervisas i skolan
Vecka 51 – årskurs 1 undervisas i skolan

De veckor som årskursen inte ska befinna sig i skolan, planeras för att undervisningen ska kunna ske på distans.

Information har skickats ut från skolan via Vklass, till berörda vårdnadshavare och elever.

Mer information finns att läsa på Danderyds gymnasiums webbplats