Danderyd stänger vissa mötesplatser och senarelägger evenemang

För att minimera risken att äldre smittas av coronaviruset stänger Danderyds kommun vissa verksamheter och senarelägger en rad evenemang som primärt riktar sig till äldre. Verksamheterna stängs den 13 mars och kommer att vara stängda under sex veckor. Kommunen avråder också starkt från besök på samtliga vård- och omsorgsboenden.

De verksamheter som stängs är Seniorträffen på Kevinge och Idala seniorträff, Träfflokal för personer med psykisk funktionsnedsättning, Välkomstcenter för nyanlända och Seniorträff Träffpunkt Enebyberg.

Besök avråds till vård- och omsorgsboenden

Kommunen avråder starkt från besök till kommunala vård- och omsorgsboenden. De verksamheter som berörs är Stocksundsgården, Annebergsgården, Klingsta, Storkalmar. Även de privata boendena Odinslund, Tallgården och Svalnäs har infört besöksrestriktioner. Besökare uppmanas istället kontakta boendet per telefon för att komma i kontakt med sina anhöriga.

Evenemang ställs in

Beslutet gäller också alla evenemang som riktar sig till äldre och arrangeras av kultur- och fritidsnämnden. Dessa äger i huvudsak rum på kommunens bibliotek samt på Träffpunkt Enebyberg. De kulturfrukostar, författarföredrag, föreläsningar och liknande, som varit inplanerade på något av Danderyds fyra folkbibliotek de kommande veckorna, kommer att senareläggas. Datum meddelas senare. Detta gäller från och med 13 mars.
På Träffpunkt Enebyberg erbjuds idag seniorträffar. Dessa kommer att ställas in från och med 13 mars. Verksamheten kommer att öppna igen så snart möjligheten finns, med hänsyn taget till hur spridningen av coronaviruset utvecklas.

Beslutet påverkar också en del andra evenemang arrangerade av kommunen exempelvis, Naturdagen den 4 april. Beslutet gäller även övriga sammankomster som inte bedöms vara samhällsviktiga riktade till exempelvis barn och unga som arrangeras av kultur- och fritidsnämnden. I detta fall senareläggs sammankomsterna med hänvisning till att bildningsförvaltningen har behov av att prioritera bemanning av samhällsviktiga funktioner.

Skäl till besluten

Coronaviruset klassades den 11 mars 2020 som en pandemi av Världshälsoorganisationen, WHO Folkhälsomyndigheten angav samma dag att risken för smittspridning i samhället bedöms nu som mycket hög. Regeringen har i förordning den 11 mars 2020 beslutat att det från och med 12 mars 2020 och tills vidare är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare. Beslutet är inte tidsbegränsat.

Danderyds kommun har valt att stänga ovanstående verksamheter och senarelägga evenemangen för att skydda Danderyds äldre invånare och för att säkerställa att det finns personal i den ordinarie verksamheten.