Danderyds kommuns åtgärder med anledning av de nya rekommendationerna

Regeringen meddelade på en presskonferens idag måndag skärpta restriktioner bland annat rörande allmänna sammankomster för att minska smittspridningen av Covid-19.

– Vi kommer, med anledning av de kommande skärpta restriktionerna och råden, noga analysera vilka verksamheter som påverkas och vilka beslut vi behöver fatta. Vi kommer också följa Länsstyrelsens inriktning, så att vi bidrar till att kommunens åtgärder är samordnade med länet i stort. Jag hoppas att våra invånare tar eget ansvar och följer de skärpta rekommendationerna, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Information från ansvariga myndigheter

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin

https://www.folkhalsomyndigheten.se
 
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm