Danderyds krisledningsnämnd har aktiverats

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander har beslutat att kommunens krisledningsnämnd ska aktiveras. Nämnden aktiveras för att snabbt kunna fatta beslut om exempelvis extraordinära inköp som uppkommer med anledning av coronaviruset. Ett annat exempel kan vara att kunna flytta personal till verksamheter där behovet är som störst.

- Med anledning av coronasituationen har kommunen i veckan fått ett utökat ansvar för att kunna avlasta sjukhusen med vård av människor hemma i sin kommun. Vi håller därför nu även på med att snabbt säkerställa vår tillgång till den skyddsutrustning som krävs för detta, säger Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör krisledningsnämnden

I Danderyd består krisledningsnämnden av kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnden leds av kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander. Krisledningsnämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Här kan du se vilka personer som ingår:

Krisledningsnämndens ledamöter

Det är första gången Danderyds krisledningsnämnd sammankallas. Nämndens första sammanträde kommer att ske på fredag 27 mars. Vi återkommer här på hemsidan med information allt eftersom eventuella beslut tas i krisledningsnämnden.