Distansundervisning på Danderyds gymnasium från och med måndag

Efter att Folkhälsomyndigheten igår kommit med nya rekommendationer när det gäller undervisningen i gymnasieskolan, har utbildningsnämndens ordförande beslutat att från och med måndag övergå till distansundervisning på Danderyds gymnasium.

Folkhälsomyndigetens rekommendation gäller till och med den 6 januari det vill säga över det förestående jullovet.

Övergången till distansundervisning kommer inte att påverka de nationella prov som varit inplanerade under innevarande termin. Inte heller gymnasiesärskolan som finns på Danderyds gymnasium påverkas – där kommer verksamheten att fortlöpa som vanligt.

Bakgrunden till Folkhälsomyndighetens nya rekommendation handlar bland annat om att det den senaste tiden märkts en ökad smittspridning bland unga i gymnasieåldern och att denna grupp även reser flitigt med kollektivtrafiken vilket nu kan undvikas och därmed göra att smittspridningen i samhället minskar.

Enligt Folkhälsomyndigheten utgör den nya rekommendationen gällande gymnasieskolan ett komplement till övriga smittskyddsåtgärder. Samtidigt poängteras vikten av att gymnasieeleverna följer de allmänna råden gällande bland annat att hålla avstånd även på fritiden.

Undantagna från Folkhälsomyndighetens rekommendation är praktiska moment i undervisningen som behöver göras på plats i skolan och som inte kan skjutas upp samt nationella prov och andra examinationer som inte går att genomföra på distans. Övriga skolformer – till exempel förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola – omfattas inte av de nya rekommendationerna.

Mer information har skickats till vårdnadshavare och elever på Danderyds gymnasium via Vklass.

Läs mer

Beslutet från utbildningsnämndens ordförande

Folkhälsomyndigheten rekommendation för gymnasieskolan

Danderyds gymnasiums webbplats