Distansutbildning vid gymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Regeringen meddelar idag 17 mars att de rekommenderar gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskolor att bedriva distansundervisning från onsdag den 18 mars.

Danderyds kommun analyserar nu situationen för kommunens del och återkommer under eftermiddagen med information i frågan snarast möjligt.