Fler restriktioner från Regeringen och Folkhälsomyndigheten den 18 december

Vid en snabbinkallad presskonferens på fredagseftermiddagen den 18 december presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten flera skärpningar av de coronarelaterade restriktionerna.


Regeringen presenterade vid pressträffen följande skärpta åtgärder:

  • Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20.00 på serveringsställen. Detta gäller från och med den 24 december.

  • Folkhälsomyndigheten sänker maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta till fyra personer. Detta gäller från och med den 24 december.

  • Folkhälsomyndigheten ger besked om att köpcentrum, butiker och gym snarast behöver sätta ett maxantal för hur många som får vistas där på en och samma gång. Trängsel får inte förekomma.

  • Folkhälsomyndigheten förlänger den rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari 2021.

  • All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Det gäller bland annat badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.

  • Folkhälsomyndigheten kommer att rekommendera att munskydd ska användas i kollektivtrafik under vissa tidpunkter. Folkhälsomyndigheten kommer att återkomma med detaljer innan ikraftträdande. Ikraftträdande den 7 januari.

  • Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Regeringen kommer att ge ett särskilt uppdrag till alla statliga myndigheter för att säkerställa att all icke nödvändig personal ska arbeta hemma.

Danderyds kommun har ikväll den 18 december gjort en första analys hur ovan nämnda skärpningar påverkar kommunens verksamheter och  bedömningen är att kommunens redan vidtagna restriktioner kan fortsatt gälla tillsvidare. På måndag den 21 december avser kommunen återkomma här på hemsidan med information om nya coronarelaterade beslut behöver tas för kommunens verksamheter.

 

För mer information: