Förhöjd risk för smittspridning av Coronavirus

Folkhälsomyndigheten meddelade vid en presskonferens idag att det finns indikationer på samhällssmitta av Coronaviruset, men det är inte säkert att det utvecklas till det.  Region Stockholm genomför nu en analys av läget.

Det här gäller i Danderyd

Danderyd följer Folkhälsomyndighetens rekommendation vilket innebär att samtliga barn, elever och medarbetare med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att inte komma till förskola, skola eller arbete.

Kommunen uppmanar också till särskild försiktighet när det gäller besök till vård- och äldreboenden. Personer med luftvägsinfektioner ombedes att inte besöka boendet innan de har tillfrisknat.

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och samverkar med övriga aktörer i regionen. Det är viktigt att tänka på att söka information från säkra myndighetskällor och inte sprida felaktiga rykten. Den som är orolig kan ringa 113 13 för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset alternativt till vårdguiden 1177 för rådgivning.

Från Folkhälsomyndighetens presskonferens

Vid Folkhälsomyndighetens presskonferensen idag den 10 mars framkom följande:

”Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Samhällsspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.”