Fortsatt kontroll av att serveringar i Danderyd följer avståndsregler

Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd på allmänna platser, i butiker och på restauranger och caféer. Från den 1 juli är det kommunen genom miljö-och hälsoskyddsnämnden som kan besluta om att stänga serveringar som inte följer reglerna. Tidigare var det smittskyddsläkarna på Region Stockholm som beslutade om stängning av verksamheter för att minska risken för spridning av covid-19.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har under våren haft en löpande dialog och uppföljning av verksamheter i Danderyd som hanterar mat för att säkerställa att kraven efterlevs. Uppföljningen kommer att fortsätta även under sommaren och hösten. Senast under helgen har inspektioner gjorts på ett antal serveringar under kvällstid. - ”Serveringarna sköter sig bra generellt sett. Endast en servering hade brister och måste vidta ytterligare åtgärder säger livsmedelsinspektör Lena Hellson”.

- Det är glädjande att se att våra insatser så långt givit goda resultat, säger Elvy Svennerstål, ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vi har fram tills nu gjort många besök på restauranger och caféer och sett till verksamheterna har förutsättningar att klara avståndsreglerna på ett bra sätt. Men kraven på avstånd gäller fortsatt och stängningar kan bli aktuella även om vi hoppas på att inte behöva besluta om sådana, avslutar Elvy Svennerstål.

Bakgrund

Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Reglerna innebär att verksamheter har en skyldighet att:

  • Se till att det inte uppstår trängsel i lokalerna. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armslängds avstånd mellan varandra.
  • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet.
  • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk.
  • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
  • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
  • Att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till verksamhet.

Rutiner för egenkontroll

Som ett led i egenkontroll ska verksamheter ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Verksamheter behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Verksamheter behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Inspektör Lena HellsonLivsmedelsinspektör: Lena Hellson