Högstadieskolorna öppnar för närundervisning igen

Kommunala Fribergaskolan och Mörbyskolan välkomnar alla elever tillbaka till skolans lokaler från och med måndag den 22 mars. Det steget tar också de flesta högstadieskolor i länet.

Merparten av kommunerna i Stockholms län låter från och med måndag åter alla elever i högstadiet få sin undervisning på plats i skolan, istället för att som under de senaste månaderna få den helt eller delvis på distans.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör grundskolorna hållas öppna så långt det är möjligt under pandemin, en stängning ska enligt dem, och även enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten, ses som en sista utväg. Det bästa för elevernas lärande och sociala sammanhang är att få sin undervisning i skolans lokaler, enligt Folkhälsomyndigheten. 

Vid behov kan det fortfarande bli aktuellt med riktade stängningar, till exempel för en specifik klass. Ett sådant beslut fattas då precis som tidigare i samråd med Smittskydd Stockholm.

- Vi fortsätter naturligtvis att följa utvecklingen inom våra skolor och har noggranna uppföljningar av frånvaron för att kunna spåra eventuell smittspridning lokalt på en skola och i en klass till exempel, säger Kent Henningson, bildningsdirektör i Danderyds kommun.