Högstadieskolorna övergår till fjärrundervisning på måndag

Efter en rekommendation från Region Stockholms smittskyddsläkare, och ett beslut från utbildningsnämndens ordförande, har det idag blivit klart att Danderyds kommunala högstadieskolor går över till fjärrundervisning från och med måndag.

Smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund har idag fredag gått ut med en rekommendation om att kommunerna i Stockholms län så snart som möjligt ska låta sina högstadieelever övergå till distansundervisning. Detta som ytterligare ett led i att minska smittspridningen i samhället. Smittskyddsläkaren poängterar även vikten av att även på fritiden begränsa de sociala kontakterna till några få personer.

Det här gäller i Danderyd

Kommunala högstadieskolor i Danderyd – med undervisning för elever i årskurs 7-9 – är Fribergaskolan och Mörbyskolan. Elever vid dessa skolor kommer att få information via Vklass om vad som gäller för kommande veckas undervisning. Rektorn vid respektive skola kan komma att besluta om att erbjuda vissa elever undervisning på plats.

Fjärrundervisning betyder att undervisningen sker samtidigt för alla, men att lärare och elever befinner sig åtskilda och på olika platser. Distansundervisning, som också kan bli aktuellt, handlar om att läraren delar ut arbetsuppgifter, som eleverna sedan få arbeta med på egen hand.

Läs hela smittskyddsläkarens rekommendation

Läs beslutet från utbildningsnämndens ordförande