Högstadium och gymnasium stängt under vecka 10

På grund av den ökade smittspridningen i Stockholmsregionen, och mot bakgrund av kommande sportlov under vecka 9, kommer Mörbyskolan, Fribergaskolan samt Danderyds gymnasium hålla all sin undervisning på distans under vecka 10.

Beslutet om att hålla de kommunala högstadieskolorna Fribergaskolan och Mörbyskolan samt kommunala Danderyds gymnasium stängda under perioden 8-12 mars (vecka 10) fattades igår av bildningsdirektören, med stöd av utbildningsnämnden.

Vid de aktuella skolorna kommer undervisningen under vecka 10 att erbjudas som distans- eller fjärrundervisning, efter beslut från rektor vid respektive skola. Rektorn har också möjlighet att besluta om eventuella undantag för elever som av olika skäl ändå behöver närundervisning.

Läs hela beslutet